DIENSTEN

Adviesbureau Hamerlinck wordt als brandveiligheidsadviesbureau ingezet bij vele projecten op het gebied van constructieve

brandveiligheid van onder meer staalconstructies, fire safety engineering van constructies, beoordeling van brandoverslag, ontruiming en beheersbaarheid van brand. Daarnaast toetst het bureau bouwplannen aan de geldende regelgeving (eerste lijns of als private toetser), voert second opinions uit en verzorgt in-house trainingen en opleidingen.

 

 

Brandveiligheid constructies

•    beschouwing brandveiligheid volgens het concept van 'natuurlijke branden' en 'fire safety engineering';

•    beoordelen staalconstructie bij een natuurlijk brandscenario van een compartimentsbrand volgens NEN-EN 1991-1-2 en NEN 6055;

•    beoordelen staalconstructie van een parkeergarage bij een locaal brandscenario volgens de BmS-Richtlijn;

•    brandwerendheidsberekeningen staalconstructies (kritieke staaltemperatuur) volgens NEN-EN 1993-1-2;

•    brandwerendheidsberekeningen staal-betonconstructies volgens NEN-EN 1994-1-2;

•    controleren of staalconstructies zonder brandwerende bekleding voldoen een eis van 30 minuten (zoals soms in de hallenbouw van toepassing);

•    optimaliseren van de benodigde bekledingsdikte (plaat, bespuiting of verf).

Brandveiligheid algemeen

• toetsing van bouwplannen aan de brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit;

• analyse van de brandveiligheidseisen in de hallenbouw (compartimentering, WBDBO, brandwerendheid);

• berekeningen van de vuurbelasting, de toegestane compartimentsgrootte en de WBDBO-eisen volgens het Brandbeveiligingsconcept Beheersbaarheid van Brand;

• wbdbo- of brandoverslagberekeningen volgens NEN 6068;

• berekening van de ontvluchtingsmogelijkheden bij grote compartimenten (opvang- en doorstroomcapaciteiten; toelaatbare vluchtafstanden);

• berekening van de permanente vuurbelasting ter reductie van de brandwerendheidseis met 30 minuten;

• integrale brandveiligheidsadvisering (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch);

• overleg met de brandweer;

• second opinion over de voorgestelde brandveiligheidsoplossing;

• verzorgen van in-house trainingen, seminars en cursussen;

• getuige / deskundige bij rechtzaken.

 

Voor alle opdrachten is de DNR 2012 van toepassing. Opdrachten worden aanvaard tegen een nader overeen te komen uurtarief of voor een vast projecthonorarium. Adviesbureau Hamerlinck is graag bereid in een persoonlijk gesprek de diverse mogelijkheden te bespreken en een passende offerte te verzorgen. Na opdrachtverstrekking wordt de opdracht in de vorm van een rapport binnen de afgesproken termijn afgerond en desgewenst met de opdrachtgever en/of de toetsende instanties doorgesproken.