Århus, Woenselsestraat, Eindhoven

 

 Århus, Woenselsestraat, Eindhoven

Appartementengebouw van 5 lagen op een plint met winkels en een parkeergarage.

De toetsing aan het Bouwbesluit (compartimentering, vluchten) is uitgevoerd en berekeningen van de brandoverslag (wbdbo) tussen de woningen (verticaal) en de winkels (horizontaal).