Anna van Bueren, Den Haag

Woongebouw Anna van Bueren, Den Haag

De 70 m hoge woontoren heeft op de eerste 4 lagen publieke functies en daarboven woonunits voor (Leidse) studenten: http://www.denhaagnieuwcentraal.nl/de-toekomst/anna-van-buerenplein.

Door Fire Safety Engineering van de (gesprinklerde) woonunits vanaf laag 5 is aangetoond dat de brandwerende voorzieningen aan de staalconstructie beperkt konden blijven tot de reeds voorziene bouwkundige (metal-studwanden, plafonds). Bij deze Engineering is rekening gehouden met uiteenlopende scenario's van ventilatie tijdens brand (openstaande voordeur en ventilatieroosters, glasbreuk van de schuifpui en dichte glaspui). In een enkel geval is gekozen voor een iets zwaardere stalen ligger. Voor de onderste 4 lagen is een uitgebreide analyse van de staalconstructie gedaan bij een 'standaardbrand'. Per onderdeel is de kritieke staaltemperatuur bepaald waarop de dikte van de brandwerende bekleding bepaald en geoptimaliseerd is.