Dijk natural collections, Coevorden

Dijk natural collections, Coevorden

Het bedrijfspand heeft magazijnen en kantoren met Bouwbesluit-compartimenten. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverlsag tussen de compartimenten is bepaald volgens NEN 6068. Een tweelaagse uitbreiding met een showroom (van ca. 2200 m2) is uitgevoerd als één brandcompartiment door de methode Beheersbaarheid van Brand toe te passen. Verder aandacht voor de ontvluchting, trappenhuizen en criteria waaraan puien moeten voldoen.