Productiehal Huisman, Schiedam

Hal Huisman, Schiedam

De 66 m hoge nieuwe productiehal van 50x50 m2 geeft Huisman unieke mogelijkheden om kranen, pijplegsystemen en boorinstallaties voor schepen te bouwen.

Door Fire Safety Engineering (met zonemodellen) is aangetoond dat brandwerende voorzieningen aan de staalconstructie achterwege konden blijven en de constructie bij een realistische brand in de grote, hoge hal niet zal bezwijken. De gevel gericht op het nabijgelegen kantoorpand blijft intact en brandoverslag treedt daardoor niet op.