Dijk natural collections, Coevorden

Dijk natural collections, Coevorden

Het bedrijfspand heeft magazijnen en kantoren met Bouwbesluit-compartimenten. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverlsag tussen de compartimenten is bepaald volgens NEN 6068. Een tweelaagse uitbreiding met een showroom (van ca. 2200 m2) is uitgevoerd als één brandcompartiment door de methode Beheersbaarheid van Brand toe te passen. Verder aandacht voor de ontvluchting, trappenhuizen en criteria waaraan puien moeten voldoen.

Benel, Hoogeveen  

 

Benel, Hoogeveen

Het bedrijfspand met een magazijn én een tweelaags deel met op de begane grond showroom (ca. 220 m2) en op de

verdieping kantoren en kantine (ca. 215 m2), totaal ca. 2225 m2, is uitgevoerd als één brandcompartiment door de methode Beheersbaarheid van Brand toe te passen.

Showroom en werkplaats Pon, Amersfoort

Showroom en werkplaats Pon, Amersfoort

Het totale pand met een autoshowroom en -werkplaats van 4200 m2, waarvan 3205 m2 op de begane grond en 995 m2 op de verdieping is uitgevoerd als één brandcompartiment. Daartoe is gelijkwaardigheid aangetoond door middel van de methode Beheersbaarheid van Brand (met een vuurlastberekening). Daarnaast is de staalconstructie van het parkeerdek beoordeeld met een locaal, natuurlijk brandscenario, waaruit blijkt dat de staalconstructie zonder brandwerende bekleding de brand kan doorstaan en niet bezwijkt.

Autobedrijf, Meerakkerweg, Eindhoven

Autobedrijf, Meerakkerweg, Eindhoven

Gelijkwaardige beoordeling van de brandveiligheid van de staalconstructie, rekeninghoudend met een realistisch brandscanrio van een autobrand. Hiermee kon aangetoond worden dat de staalconstructie van de gevel, waarvoor een eis van 30 minuten brandwerendheid geldt in verband met brandoverslag naar het naburige perceel, voldoende was zonder brandwerende bekleding toe te hoeven toepassen.