PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 Adviesbureau Hamerlinck BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten

van Adviesbureau Hamerlinck BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de

website aan Adviesbureau Hamerlinck BV  verstrekt. Adviesbureau Hamerlinck BV  kan de volgende persoonsgegevens

verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

Privacyverklaring 

WAAROM ADVIESBUREAU HAMERLINCK BV GEGEVENS NODIG HEEFT

Adviesbureau Hamerlinck BV  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen

als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien

u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Adviesbureau Hamerlinck BV  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van

een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


HOE LANG ADVIESBUREAU HAMERLINCK BV GEGEVENS BEWAART

Adviesbureau Hamerlinck BV  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar

bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Adviesbureau Hamerlinck BV  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Adviesbureau Hamerlinck BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder

het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Adviesbureau Hamerlinck BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze

gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.