Timmerhuis, Rotterdam

Timmerhuis, Rotterdam

Eind 2015 opgeleverde, nieuwe icoon van Rotterdam. Koolhaas' concept van wonen in de binnenstad met eigen terrastuin. Een uitgebreide beschrijving.

In samenwerking met Pieters Bouwtechniek is het constructieve brandadvies verzorgd en is de vereiste veiligheid gerealiseerd tegen optimale kosten. De constructie is genuanceerd beoordeeld en de onderdelen ervan zijn gesplitst in 'onderdeel hoofddraagconstructie (120/90 minuten)', ' onderdeel brandscheiding (60 minuten)' en 'geen functie bij brand (geen eis). Per onderdeel is de kritieke staaltemperatuur berekend en is de benodigde laagdikte van de brandwerende coating bepaald. In de uitvoering zijn de inspectierapporten van de coating beoordeeld en is het inspectieregime waar nodig bijgestuurd.